Regulamin akcji "Wydrap sobie nagrodę"

Regulamin akcji "Wydrap sobie nagrodę"

1. Warunki uczestnictwa i zasady:

Do każdych zakupów w sklepie internetowym Pinsola www.pinsola.pl, których ogólna kwota wraz z kosztem wysyłki wynosi min.100zł Klient otrzymuje jedną zdrapkę. Jedno zamówienie to 1 zdrapka.

2. Nagrody

Do rozdania mamy ponad pół tysiąca nagród rzeczowych , voucherów na zakupy oraz na tkaniny z własnym nadrukiem.

Nagrody rzeczowe to:

  • Designerskie Kubki z wzorami tkanin,
  • Miarki krawieckie,
  • Przyborniki do szycia małe,
  • Przyborniki do szycia duże,
  • Ręczne maszyny do szycia,
  • Vouchery na zakupy w sklepie www.pinsola.pl o wartości od 100zł do 500zł.
  • Vouchery na tkaniny drukowane na zamówienie w naszym serwisie www.printpinsola.com, o wartości 100zł i 200zł.

3. Odbiór nagród

Aby otrzymać nagrodę rzeczową ze zdrapki należy wpisać kod przy składaniu kolejnego zamówienia. Nagrody nie będą dostarczane osobno, a jedynie wraz z zakupami.

Aby zrealizować voucher na zakupy lub druk tkaniny wystarczy wpisać kod przy składaniu kolejnego zamówienia. Kwota ze zdrapki odliczy się od całkowitej wartości zamówionych produktów. Każdy kod można wykorzystać tylko jednorazowo na całą kwotę.

Przy kolejnym zamówieniu można wpisać tylko jeden kod z jednej zdrapki.

Nie ma możliwości wymiany vouchera na gotówkę.

3. Terminy:

Czas trwania: od 5 października 2019 r. do wyczerpania puli zdrapek.

Klient może wykorzystać zwycięski kod ze zdrapek do końca 2020r.

8. Wyjątki

W sprawach nieuregulowanych tym regulaminem, obowiązuje ogólny regulamin sklepu internetowego www.pinsola.pl