Instrukcja do wykrojów

Wykroje krawieckie - instrukcja drukowania i sklejania kartek A4


Aby poprawnie wydrukować i złączyć z sobą kartki A4 z wykrojami należy zastosować się do niniejszej instrukcji.


1) Po otwarciu pliku pdf z interesującym nas szablonem klikamy w polecenie „drukuj” lub w ikonę drukarki. Powinno się otworzyć okno z opcjami drukowania. W opcjach trzeba ustawić właściwość, dzięki której szablon będzie drukowany bez skalowania, czyli wydruk będzie w skali 1:1 bez względu na to, czy drukarka przytnie część drukowanej grafiki. (rys. 1)

Wykroje krawieckie - instrukcja drukowania i sklejania kartek A4

Rysunek 1

Dla pewności można jeszcze zaznaczyć „orientację pionową" wydruku. (rys. 1)


2) Aby zweryfikować poprawność ustawień drukarki a co za tym idzie skali wydruku najlepiej będzie wydrukować pierwszą stronę wykroju (druga strona dokumentu z wykrojem) na której umieściliśmy "kwadrat testowy" o wymiarach 5 x 5 cm. Jeśli wszystko jest dobrze, to pomiar linijką tego elementu powinien wykazać dokładnie 5 x 5 cm. Należy sobie zdać sprawę z tego, że np.: różnica jednego milimetra spowoduje, że na 50 cm będzie to już różnica 10 mm, a na 1 metrze 20 mm. Innymi słowy jeśli np.: kwadrat będzie miał 49 milimetrów, to wykrój nie będzie trzymał poprawnej skali i elementy wykroju, które powinny mieć wymiar 100 cm, będą miały 98 cm - to spora różnica. Z tego powodu poprawne ustawienie drukarki i sprawdzenie tych ustawień za pomocą "kwadratu testowego" jest sprawą kluczową dla poprawnego wydrukowania wykroju. (rys. 2)

Wykroje krawieckie - instrukcja drukowania i sklejania kartek A4

Rysunek 2


3) Ze względu na stopień skomplikowania pliku, mogą wystąpić trudności z przyjęciem przez drukarkę wszystkich stron wydruku na raz. W takim przypadku strony należy drukować partiami np.: po 5 sztuk na raz.


4) Wydrukowane w ten sposób kartki A4 dopasowujemy do siebie brzegami identyfikując je po unikatowych oznaczeniach znajdujących się wzdłuż każdego brzegu kartki. Na przykład oznaczenie 1a z oznaczeniem 1a, 1b z 1b, 1c z 1c itd... .(rys. 3)

Wykroje krawieckie - łączenie kartek A4

Rysunek 3

Łączone kartki powinny się schodzić w taki sposób, aby kształty grotów strzałek tworzyły kształt romba równoramiennego (przyjmując, że drukarka zadrukuje 100% powierzchni kartki - o tym dalej) (rys.4)

Wykroje krawieckie - widok złączonych kartek A4

Rysunek 4


5) Niedoskonałość drukarek. W praktyce 90% drukarek dostępnych na rynku nie drukuje pełnej powierzchni kartki - zostawia niezadrukowany margines na wszystkich bokach. W związku z tym nasz wydruk będzie obarczony pewnymi niedoskonałościami - wzdłuż boków pozostanie niezadrukowany margines. W zależności od drukarki margines ten może być większy, lub mniejszy i łączone kartki naszego wykroju nie będą wyglądały idealnie. (rys 5a, 5b, 5c). Pomimo tego, że "dzióbki" będą wyglądały inaczej to nie należy się tym przejmować - ważne aby znajdowały się one naprzeciwko siebie.

Wykroje krawieckie - widok niedoskonałości wydruków

Rysunek 5


6) Wydrukowane strony możemy sklejać ze sobą na dwa sposoby. Niżej opisujemy obie metody:


a) Metoda na szpilki.

Każda kartka posiada w narożnikach krzyżyk w kółku z symbolem szpilki. (rys.6)

Wykroje krawieckie - oznaczenia na rogach kartek A4

Sparowane ze sobą kartki nadziewamy na siebie przez centralny punkt krzyżyka za pomocą szpilki. Kartka znajdująca się z prawej strony zawsze powinna być na wierzchu (rys.7)

Wykroje krawieckie - przebijanie kartek szpilkami na rogach

Wykroje krawieckie - przebijanie kartek szpilkami na rogach

Rysunek 7

Identyczną operację wykonujemy na drugich skrajnych rogach pasujących do siebie kartek (zgodnie z oznaczeniami) (rys. 8)
Tutaj uwaga - wydruk nigdy nie jest idealny - problem opisany w pkt 5.

Wykroje krawieckie - pasowanie kartek

Rysunek 8

Otrzymujemy dwie połączone kartki, które powinny wyglądać w ten sposób (rys. 9)

Wykroje krawieckie - poprawnie złączone kartki

Rysunek 9

Aby ułatwić sobie zadanie, kartki możemy przypinać do miękkiego podłoża np.: podkład korkowy, wykładzina podłogowa lub inne. Spasowane kartki łączymy następnie na stałe za pomocą przeźroczystej taśmy klejącej. (rys. 10)

Wykroje krawieckie - klejenie kartek taśmą

Rysunek 10

W taki sposób łączymy z sobą kolejne kartki wykroju wierszami. Na pierwszej stronie szablonu jest widok ogólny całości - pozwoli to nam ocenić ilość i sposób łączenia kartek a co za tym idzie również wierszy (kartek ustawionych/sąsiadujących z sobą w poziomie). Kiedy mamy już połączone wszystkie wiersze, to możemy przystąpić do łączenia wierszy z sobą. Metoda jest identyczna jak łączenie kartek. Pierwszy wiersz powinien być na spodzie a doklejany do niego kolejny - na wierzchu. Dobrze jest zastosować tutaj kilka szpilek, aby wiersze idealnie się połączyły i nie rozsunęły się podczas sklejania. Trzeba również cały czas pamiętać o oznaczeniach, których poprawność spasowania jest gwarantem dobrego połączenia kartek A4. (rys. 11)
Tutaj uwaga - wydruk nigdy nie jest idealny - problem opisany w pkt 5.

Wykroje krawieckie - łączenie wierszy

Rysunek 11

Wiersz, który jest niżej powinien nachodzić na wiersz, który jest wyżej. Poprawne łączenie wierszy powinno wyglądać jak na rysunku 12.

Wykroje krawieckie - klejenie wierszy

Rysunek 12


b) Metoda na spasowanie linii. (dla zaawansowanych manualnie osób)


Każda kartka posiada linie oraz oznaczenia, dzięki którym określimy w jaki sposób kolejne kartki powinny nachodzić na siebie. (rys. 13)

Wykroje krawieckie - druga metoda - linie pasujące

Rysunek 13

Są 3 elementy, które gwarantują poprawne złożenie wykroju:
- kartki układamy wierszami (jak w metodzie na szpilki),
- elementy opisane jako "oznaczenia" na rysunku 13 powin-ny być identyczne na sąsiadujących z sobą kartkach,
- brzeg kartki powinien dochodzić do linii pasującej (rys 13),

Poprawne łączenie kartek widać na rysunku nr 14. Linia pasująca zeszła się z krawędzią następnej kartki, oznaczenia na obu kartkach są identyczne oraz elementy w kształcie strzałki tworzą kształt rombu.

Tutaj uwaga - wydruk nigdy nie jest idealny - problem opisany w pkt 5.

Wykroje krawieckie

Rysunek 14

Poprawnie spasowane kartki możemy połączyć taśmą klejącą.

W analogiczny sposób łączymy wiersze z sobą. Oznaczenia między wierszami powinny być identyczne oraz wiersze wyrównujemy brzegiem kartki do linii pasujących. Całość kleimy przeźroczystą taśmą klejącą. Poprawne pasowanie pokazuje rysunek 15

Wykroje krawieckie - poprawne spasowanie wydruku

Rysunek 15

 

Przykładowe zdjęcia wydruków wykrojów krawieckich podczas łączenia

Wykroje krawieckie - zdjęcia prezentujące składanie wydrukowanych kartek
Wykroje krawieckie - zdjęcia prezentujące składanie wydrukowanych kartek
Wykroje krawieckie - zdjęcia prezentujące składanie wydrukowanych kartek